Додоле, додоле…

Додола

Повеќе
1917: Заливање на додолето со вода во Старата чаршија...

ОУ „Добре Јованоски“, учебна 2010/11 година

ОУ „Добре Јованоски“, учебна 2010/11 година

Повеќе
Учебна 2010/11: I-2 одделение при ООУ „Добре Јованоски“

Кинолошко друштво – „Прилеп“

Кинолошкото друштво – „Прилеп“

Повеќе
20 септември 1991: „Ревија на расни љубимци “ - „Народен Глас“

Лена Трајковска

Лена Трајковска

Повеќе
Лена Трајковска

„Јас сум човек од гума“ – Животот на овчарот Јован Рупкоски

„Јас сум човек од гума“

Повеќе
13 февруари 1998: Јован Рупкоски и професорот Петар Башески

Писмо од германскиот војник Антон Мокел, 20 ноември 1917 година

Писмо од германскиот војник Антон Мокел

Повеќе
Стр.1