„Го задржувам правото…“ – Интервју со Дарко Дамески во „Екран“

ГО ЗАДРЖУВАМ ПРАВОТО…

Повеќе
Септември 1973: Дарко Дамески на насловна од „Екран“

ХТУЦ „Орде Чопела“ – Матуранти 1988/89 година

ХТУЦ „Орде Чопела“ – Матуранти 1988/89 година

Повеќе
1988/89: Наставничкиот колегиум при ХТУЦ „Орде Чопела“

УСНО „Орде Чопела“ – Матуранти 1985/86 година

УСНО „Орде Чопела“ – Матуранти 1985/86 година

Повеќе
1986/87: Наставничкиот колегиум при УСНО „Орде Чопела“

Пчеларството во Прилеп и прилепско

Пчеларството во Прилеп и прилепско…

Повеќе
1953: Пчеларското друштво „Братство“ носат сандаци со пчелни семејства во с. Манастир

Црква „Свети Архангел Михаил“, село Врпско

Црква „Свети Архангел Михаил“, село Врпско

Повеќе
Црква „Свети Архангел Михаил“, село Врпско.

ФК „Слога“, Лажани

ФК „Слога“, Лажани

Повеќе
ФК „Слога“, Лажани