„Откровението на Шабан Златодиск“ – Интервју со Јашар Ахмедоски

Интервју со Јашар Ахмедоски за магазинот „Сабор“

Повеќе
1986: Јашар Ахмедоски

„Панчовото дебело море“ – Интервју со капетан Панчо Кузески

„ПАНЧОВОТО ДЕБЕЛО МОРЕ“

Повеќе
1973:Капетан Панчо Кузески

Книга за учениците од ОУ „Браќа Миладинови“ за учебната 1943/44 година

Книга за учениците кои подлежат

Повеќе
Март 1943: Книга за учениците од ОУ „Браќа Миладинови“

Летописна книга на училиштето во село Манастир 1946-1960 година

Летописна книга

Повеќе
15 септември 1946: Заверка со печат од Околискиот народен одбор - Прилеп

„Катастих“ на донации за градба на храмот „Свето Благовештение“

„Катастих“ (Поменик) на донации

Повеќе
1866: Катастих на црквата „Свето Благовештение“

Додоле, додоле…

Додола

Повеќе
1917: Заливање на додолето со вода во Старата чаршија...