1949/50: Ученици од IV одделение, сликани со учителка Спасија

ОУ „Свети Климент Охридски“, генерации 1949 – 1979

ОУ „Свети Климент Охридски“, генерации 1949 – 1979

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc