1965: Новоизграденото ОУ „Рампо Левката“ во подрачјето на Старо Корзо

ОУ „Рампо Левката“

ОУ „Рампо Левката“

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc