Година непозната: Ученици од ОУ „Кочо Рацин“ во Селце со наставникот Никола Факов.

ОУ „Кочо Рацин“, подрачно училиште во село Селце

ОУ „Кочо Рацин“, подрачно училиште во село Селце

Нема Коментари

Коментирај