1978: Ученици од осмо одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ сликани на Авала во Белград.

ОУ „Свети Климент Охридски“, екскурзии

ОУ „Свети Климент Охридски“, екскурзии