Учебна 1989/90: Ученици при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ со наставникот Ристо Трпеноски

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 1990-2000

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 1990-2000

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc