1967: Тамбурашкиот оркестар при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ под диригентство на Благоја Стојкоски - Капелникот.

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, секции

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, секции

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc