1959/60: Наставничкиот колегиум при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“.

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“: Наставнички колегиум

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“: Наставнички колегиум

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc