1961/62: Еднодневна ексурзија до Топташ.

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, екскурзии

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, екскурзии

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc