1945/46: Првата генерација и првата седмолетка од ОУ „Ѓорче Петров“ од село Ропотово, поранешно ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“.

ОУ „Ѓорче Петров“, село Ропотово

ОУ „Ѓорче Петров“, село Ропотово

Нема Коментари

Коментирај