1930: Ученици при училиштето во село Дабница...

ОУ во Дабница

Ученици при ОУ Дабница

Нема Коментари

Коментирај