1991/92: Ученици од ОУ „Блаже Конески“, подрачна паралелка во Варош, со учителката Пандора Ставрева.

ОУ „Блаже Конески“, генерации 1990-2000

ОУ „Блаже Конески“, генерации 1990-2000

Нема Коментари

Коментирај