Велиспедско - механичарска работилница во Прилеп...

Велосипедизам

Велосипедизам

Велосипедизмот во Прилеп, како организирано спортско друштво, датира со формирањето на Соколското друштво во 1924 година. Како членови на Соколското друштво, велосипедистите имале свои значки и легитимации, а добивале и државна помош во пари, покрај членарината на членството.

Во 1969 година прилепскиот велосипедист Мице Милошески бил во состав на Велосипедската репрезентација на СФРЈ и учествувал на трката „Околу Алжир“.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc