СК „Гладно Поле“

СК „Гладно Поле“

СК „Гладно Поле“ е основан на 8 април 1939 година.

Клубот бил составен од работници од опитната станица при Монополот. Името на овој фудбалски клуб доаѓа од месноста „Гладно Поле“, која со арондација и откуп во 1935 година станала сопственост на опитната станица за тутун. Претседател на СК „Гладно Поле“ бил инженерот Голиќ, а за почесен претседател бил избран инженерот Рудолф Горник, основачот на Институтот за тутун.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc