1959: ФК „Индустријалец“.

ФК „Индустријалец“

ФК „Индустријалец“ е формиран паралелно со формирањето на спортското синдикално друштво „Индустријалец“, на 19 ноември 1957 година, под патронат на шумско-индустрискиот комбинат „Црн бор“, фабриката „Партизан“, фабриката „Моминок“, Авто-транспортното претпријатие и Мермерната индустрија.

Во Управата на ФК „Индустријалец“ биле: Димче Петрески – претседател, Дарче Биџоски – потпретседател, Јосиф Цакоски – секретар, Пеце Чатлески – благајник, Коста Перески – економ…

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc