1952/53: Учениците и наставниците од турската осмолетка „Намик Кемал“ во Прилеп.

ОУ „Намик Кемал“

ОУ „Намик Кемал“

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc