1928/29: Блага Стефановић, I-б разред основне школе „Краљевића Марка“ у Прилепу.

ОУ „11 Октомври“

ОУ „11 Октомври“ (Претхотно: Државна народна школа „Краљевића Марка“) е подигнато 1928 година.

Името „11 Октомври“ го добило по ослободувањето. Во седумдесеттите години од минатиот век влегува во состав на ОУ „Климент Охридски“.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc