7 ноември 1915:  „Austrians are routed at Prilep by Allies“, „Rogue River courier“, (САД)

Прилеп во странскиот печат (1915 – 1920)

Прилеп во странскиот печат (1915 – 1920)

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc