27 јули 1912: Бунт на војската од гарнизоните во Измирскиот и Битолскиот вилает, американски весник на италијански  „Il Messaggiero Italiano“

Прилеп во странскиот печат (1900 – 1914)

Прилеп во странскиот печат (1900 – 1914)

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc