1996: Никола Небрежанец

Никола Небрежанец

НИКОЛА НЕБРЕЖАНЕЦ

1996 година
Списание „Ловец“

Никола Небрежанец во Општинската ловна организација е член од 1947 година. Бил претседател во три мандати  на Ловечкото друштво „Златоврв“ од Долнени, едно од тогашните ловечки друштва во периодот 1956-1968 година.
Во текот на 1970-1974 година бил претседател на Општинската ловна организација – Прилеп.
Денес е член на Претседателството на Ловното друштво „Мукос“ и претседател на комисијата за унапредување на ловот.
Се смета за најдобар познавач на ловните терени и дивечот во прилепско.

Нема Коментари

Коментирај