Прилепските народни херои од Втората светска војна...

Народните херои од Прилеп и прилепско

Народните херои од Прилеп и прилепско

Прилеп за време на НОВ (1941-1944) дал преку 650 жртви, 143 носители на „Партизанска споменица 1941“ и 14 народни херои, од кои десет загинати во борба.

Градот Прилеп, поради неговата активност за време на НОВ, со повелба од 7 мај 1975 година од Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Јосип Броз-Тито го добива орденот „Народен херој“.

Прилепските народни херои од Втората светска војна:

Рампо Илија Левков (Левката), (1909-1942)
Круме Ицко Волнароски (Коља), (1909-1944)
Ордан Ставре Чопела (Кулак), (1912-1942)
Борка Јован Велески (Левата, Горанов), (1912-1942)
Мирче Доне Ацев (Стојче), (1915-1943)
Кузман Цветан Јосифоски (Питу, Методие), (1915-1944)
Лазо Филипов Колевски (Лавски), (1918-1942)
Вера Доне Ацева (Доста), (1919-2006)
Борко Јован Темелкоски (Лилјакот), (1919-2001)
Борка Петре Талески (Црниот, Модерното), (1921-1942)
Крсте Јанко Црвенкоски (Јанко, Стево) (1921-2001)
Ѓоре Симо Дамески (Боксеро), (1922-?)
Атанас Прокопија Забзановски (Рускио), (1925-?)
Кире Алексо Гаврилоски (Јане), (1918-1944)

Илустрирал: Академски сликар Иван Велков, 1972/73 година.

Нема Коментари

Коментирај