1914: Стеван Нункото, Никола Калпак, Димко Налетко, Илија Мирчевиќ, Васил Гундев и Васил Плетварец...

Прилепски друштва

Прилепски друштва

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc