1926: Марија Јаковоска Мирческа со децата Даница, Илија, Јосиф, Стева и Цена

Мирчевци

Мирчевци

Нема Коментари

Коментирај