1967: Методија Рикалоски

Методија Рикалоски

Методија Рикалоски е роден на 31 јануари 1933 година во Кривогаштани.

По завршувањето на гимназиското образование во Прилеп, се запишува на Правниот факултет во Скопје.
По завршувањето на Правниот факултет ја извршува функцијата заменик на Јавниот обвинител.
Во 1965 година е избран за секретар на општинскиот комитет на Сојузот на комунистите на прилепската општина.

Бил член на СКОЈ и младински раководител на гимназијата, член на Градскиот комитет на Народната младина и учествувал на повеќе работни акции.
Станува член на Сојузот на комунистите на Југославија од 14 мај 1954 година.

29 декември 1967 година
„Народен Глас“

Нема Коментари

Коментирај