Метална индустрија „Металец“.

Метална индустрија „Металец“

Метална индустрија „Металец“ е формирана во 1970 година, а свечено е отворена во 1974 година.

„Металец“ е изникнат од пепелот на „Трудбеник“, кој поради нерентабилното работење бил ставен под принудна управа, за подоцна и основните средства да бидат ставени на лицитација.

Нема Коментари

Коментирај