Манастир „Свети Илија“, село Мелница.

Манастир „Свети Илија“, село Мелница

Манастир „Свети Илија“, село Мелница

На иницијатива на Стале Чешелков од село Полчиште, Мариовско, и со помош на сето мариовско население, во 1870 година поставени се темелите на манастирот посветен на „Свети Илија“, а изградбата завршила по две години, во 1872 година. Откако завршила изградбата на манастирската црква, биле повикани мијачки зографи од селото Тресонче со Аврам Дичов, син на познатиот легендарен Дичо зограф.

Манастирот е изграден во мошне живописни предели на Мариово, непосредно до селото Мелница кое денес не постои, поради иселување на жителите. Манастирот е изграден покрај реката Бутурица и патот кој води кон селата Витолиште, Полчиште и Бешиште. Поради природните убавини, чистиот воздух и питката планинска вода, не случајно овој манастир во минатото бил омилено место за одмор и летување на Пелагонискиот митрополит Григориј.

За големата благодарност кон дедо Стале Чешелков, иницијаторот за изградбата на манастирот, месното население го прогласило за ктитор на манастирската црква и за доживотен игумен на манастирот. На барање од месното население кон зографите, по нивна желба, на ѕидот на манастирската црква насликан бил портретот на дедо Стале.

Имотната состојба на манастирот била добра за егзистенција на манастирските браќа и луѓето кои што работеле на манастирските имоти. Манастирот поседувал ниви, ливади, шуми, а од жива стока голем број овци, кози, говеда, пчели и др.

Во манастирската црква сочуван е натпис од 1872 година, на кој пишува дека со помош на православните христијани од околните села бил изграден манастирот од мајсторот Пере Лауца.

Манастирската црква посветена на „Свети Илија“ живописана е во 1881 година, речиси по една деценија од нејзината изградба. Над северната врата од внатрешната страна на црквата се наоѓа уште еден натпис. Сите внатрешни ѕидни површини во црквата се зографисани од раката на зографот Аврам Дичов. Во црквата се наоѓаат и поголем број икони од 19 век, работени од истиот зограф-иконопсец што работел во црквите во селата мариовски.

Нема Коментари

Коментирај