Манастир „Свети Атанасиј“, село Дреновци.

Манастир „Свети Атанасиј“, село Дреновци

Манастир „Свети Атанасиј“, село Дреновци

Манастирот „Свети Атанасиј“ во село Дреновци претставува мала и еднокорабна градба, со полукружна апсида. Остатоци од живопис има само во олтарната апсида. Според димензиите, архитектурата и живописот, оваа црква се вбројува меѓу малиот број на цркви на прилепска територија, кои датираат од XVII век.

Нема Коментари

Коментирај