1866: Катастих на црквата „Свето Благовештение“

„Катастих“ на донации за градба на храмот „Свето Благовештение“

„Катастих“ (Поменик) на донации од Прилепчани за градба на храмот „Свето Благовештение“ од 1866 година.
Во Државниот архив на Македонија – одделение Прилеп се чува вреден црковен документ, книгата „Катастих“, и тоа во четири дела на 136 страни.

Оваа книга е една од трите официјални и административни книги, меѓу кои и „Кодиката“ и „Протоколната книга“, кои биле водени при црквата „Свето Благовештение“ во Прилеп, од седмата деценија на 19 век.

„Расписъ на оумрелите що подариле помощъ на Прилѣпската церква Светое Благовѣщение”
Стари Хаџи Христе Дамѧновъ первиѡ трудолюбецъ на соградението на светата церква.
Хаџи Мита подари мѣстото за церквата.“

ПОСТОТ Е ВО ИЗРАБОТКА…

Нема Коментари

Коментирај