1996: Томе Петрески - народен гајдаџија и изработувач на народни инструменти.

Изработувачи на народни инструменти

Изработувачи на народни инструменти

Нема Коментари

Коментирај