Иван Ѓурлаков...

Иван Ѓурлуков

Иван Попталев Ѓурлуков е роден во Кривогаштани.

Тој е внук од брат на војводата од ВМОРО Милан Ѓурлуков. Раководел со уфрлена чета на ВМРО во Прилепско. Со четата извршиле низа атентати во Витолиште, на железничката линија кај селото С’лп, Велешко и во Прилеп.

На 10 септември 1920 година, со четата влегол во Прилеп, каде што подоцна биле откриени од српските власти. Загинал при повлекувањето на 7 октомври 1920 година, во борба со српска потера во близина на родното село.

Нема Коментари

Коментирај