Влачарницата и предилницата на Ќорвезировци.

Влачари

Влачари

Првите машини за влачење на волна во Прилеп биле донесени во триесеттите години од минатиот век. Тоа го направиле семејството на Ќорвезировци. Во својот погон тие монтирале и предилница со 240 вретена на моторен погон. Потоа биле донесени и повеќе машини за влачење, кои работеле на електричен погон, во вид на занаетчиски работилници.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc