1988/89: Наставничкиот колегиум при ХТУЦ „Орде Чопела“

ХТУЦ „Орде Чопела“ – Матуранти 1988/89 година

ХТУЦ „Орде Чопела“ – Матуранти 1988/89 година

Нема Коментари

Коментирај