1 мај 1918: Коверт од писмо испратено од Прилеп...

Поштенски коверти

Поштенски коверти

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc