1909: „За спомен од вашата внука Флорика Кристова, сликана во Крајова...“

Фотокартички

Фотокартички

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc