Генерација 1897/98 година... Третиот клас од женското училиште во Прилеп...

Женската гимназија во Прилеп

Женската гимназија во Прилеп

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc