1968: „Фудбалска екипа за глуви од Прилеп, првак на Македонија“, Допис во „Народен глас“ бр. 70

Фудбалска екипа за глуви од Прилеп

 

Фудбалска екипа за глуви од Прилеп

Нема Коментари

Коментирај