1968: „Фудбалска екипа за глуви од Прилеп, првак на Македонија“, Допис во „Народен глас“ бр. 70

Фудбалска екипа за глуви од Прилеп

Фудбалска екипа за глуви од Прилеп

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc