Дописна картичка, 24 април 1939 година (Предна страна)

Дописна картичка, 24 април 1939 година

Прилеп, 24 април 1939 година
До ђак редов
Ћирило Спасевић
10 чета, 3 батаљон, 25 пешадијски пук
Петровград (Зрењанин)

Мили Кире

Денеска ја зедовме втората карта и алишчата. Се си мислевме дека ће се вратиш, дека си слап, ко не способен.
Ко ја зедовме првата карта, Петре отиде кај Бона да му кажи за тебе и тој многу љубезно се односил. Па тој му рекол оти и тој го зел писмото твоје и му обећал да му пиши на татка му и сигурно веће му има пишано досега.
Тој еднаш многу настојувал за тебе, па да видиме сега шо ће напрај.
Па Петре рече оти утре ќе викнеле седница во опшчина и непречено ће се напрај се што треба за тебе и со инфо ће оди кај чоеко и шторно ће се сврши работа.
Ти само да гледаш да се храниш убо за да се крепиш на здравјето.
Није овде сме многу арни, исто и за тебе молиме Бога демек сите алишча и врајћаш.

Денеска и од Сотира зедофме писмо.
Ни се пофали оти костумо си го сошил и многу убав му испаднал.
Некни ти дојде визит карта од диригенто со „Вистина Воскресе“, значи ти одговара на твојата карта.
Ти дојде карта и од Сотир другаро, туку нема нешчо особено пишано, та да ти ја пратиме.

Фчера имаше едночудо свадби. Праја свадба и Магдевци. Па в недела ће пра и Попевци…
Други новини нема шо да ти пишам.
Ај јас па ће ти пишам од утре натаму.
Сега срдечни поздрави од сите нас.
Паре

Се најдувам кај тебе дома и многу те поздравува Борка

Нема Коментари

Коментирај