Дописна картичка, 11 јули 1938 година (предна страна)

Дописна картичка, 11 јули 1938 година

Прилеп, 11 јули 1938 година
До 
Mr. Ph. 
Чирило Спасевић
Краљице Марије 26
Куманово

Драги Чрле

Преди некој ден ја добив картата твоја и ги разбрав сите работи шо ги пишуваш.
Право да ти речам, на сите работи шо ми ги пиша ти завидувам а најпојће за чупината шо ти се точкале пред апотека.
Имаш право, Стерју је за таму.

За испрајћајнето многу голема глупост напрајв и многу мије мака, ама се стори. Ко шо знајш јаврија.

Вчера бевме на капејне во Црна, ама многу мртво без тебе. Сега осећам оти многу изгубив со твојево одејне.
Овије дена ће ти пишам едно опширно писмо за сите работи.

Твој Боро

Нема Коментари

Коментирај