Варош - родното место на Димитар Јанчулев.

Димитар Јанчулев

Димитар Јанчулев е македонски просветен и црковен деец на подоцнежната македонска преродба.

Димитар Јанчулев е роден во 1861 година во Варош, Прилеп. Родителите се населиле во Прилеп, каде што Јанчулев стекнува основно образование. Неговиот брат Јордан Јанчулев, исто така, бил учител. Подоцна учел во Битоля и Софија, каде што станал и учител. Предавал во родниот град Прилеп и во Гостивар. Во 1903 година станал свештеник.

Во септември 1910 година, за време на обезоружителната акција на младотурците, бил уапсен заедно со Петар Ацев, Алексие Колиштрков, Михаил Попев и други дејци на ВМОРО.

Како свештеник, долги години богослужел во црквата „Свети Александaр Невски“ во Софиja. Починал по 1949 година. Димитар е татко на генерал-офицерот Кирил Јанчулев (1896-1961).

Нема Коментари

Коментирај