Црквата во Дабница

Црква „Свети Никола“, село Дабница

Црква „Свети Никола“, село Дабница

Црквата „Свети Никола“ во село Дабница е еднокорабна градба, со четиристрана апсида на источната страна. Подигната и живописана е во втората половина на XIX век. Обновена е во средината на ХХ век, така што стариот живопис е покриен со слој од малтер.

Нема Коментари

Коментирај