Црква „Свети Димитриј“ во Царевиќ.

Црква „Свети Димитриј“, село Царевиќ

Црква „Свети Димитриј“, село Царевиќ

Црквата „Свети Димитриј“ во село Царевиќ претставува еднокорабна градба, полукружно засводена, со полукружна апсида, која однадвор е расчленета со пет слепи ниши. На западната страна има галерија на кат. Црквата е подигната во 1899 година. Фрескоживопис има само во олтарот.

Нема Коментари

Коментирај