Црква „Свети Архангел Михаил“, Крушевица.

Црква „Свети Архангел Михаил“, село Крушевица

Црква „Свети Архангел Михаил“, село Крушевица

Црквата „Свети Архангел Михаил“ во село Крушевица е еднокорабна градба, со полукружна апсида на источната страна и галерија на кат на западната страна. Според усни кажувања на селаните, црквата е подигната во 30-тите години на XIX век, а обновена во 1931 година.

Нема Коментари

Коментирај