Црква „Света Богородица“, село Маргари.

Црква „Света Богородица“, село Маргари

Црква „Света Богородица“, село Маргари

Црквата „Света Богородица“ во село Маргари е еднокорабна градба, со полукружна апсида, која од надворешната страна е расчленета со пет слепи ниши. Подигната е во 1810 година, а ктитори биле папа Ристе и папа Мирче од селото Долгаец. Автор на живописот е зографот Јаков од Папрадиште.

Нема Коментари

Коментирај