Певница од манастирот во село Зрзе сликана на почетокот од минатиот век.

Црковна оставнина

Црковна оставнина

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc