Стр.1

Еромонах Гаврило: Чудеса Богородичина

Чудеса Богородичина е ракопис од 1720 година пишуван од еромонахот Гаврило, писар од манастирот Трескавец.

Денес се наоѓа во Универзитетската библиотека „Светозар Марковиќ“ во Белград.

Нема Коментари

Коментирај