1918: Печење на леб во Мариово Фурнаџиски еснаф

Фурнаџиски еснаф

Повеќе
Пред дуќанот на Момиро, најстарите тенекеџии во градот... Тенекеџиски еснаф

Тенекеџиски еснаф

Повеќе
1940/50: Чевларски дуќан Чевларски еснаф

Чевларски еснаф

Повеќе
1916: Пред бакалницата кај читалиштето Надежда. Бакалски еснаф

Бакалски еснаф

Повеќе
Анот „Шар Планина“ во сопственост на Стевананџиовци... Анот на Стевананџиовци

Анот на Стевананџиовци

Повеќе
Василе Десоски... Василе Десоски

Василе Десоски

Повеќе