1917: Амутчиски дуќан во Прилеп... Амутчии

Амутчии

Повеќе
Кожарот Енчо со чираците пред својот дуќан. Кожарски еснаф

Кожарски еснаф

Повеќе
1917: Тишлер од Прилеп... Дограмаџиски еснаф

Дограмаџиски еснаф

Повеќе
Подготовка на фурна за печење на цигли... Цигларски еснаф

Цигларски еснаф

Повеќе
15 март 1971: Групна фотографија на посетителите на курс за заварување. Бравари и заварувачи

Бравари и заварувачи

Повеќе
1936: Во работилницата кај Пројко шнајдерот Шнајдерски еснаф

Шнајдерски еснаф

Повеќе
 1927: Основачите на прилепската занаетчиска задруга. Прилепската занаетчиска задруга

Првите занаетчиски задруги

Повеќе