1917: Амутчиски дуќан во Прилеп... Амутчии

Амутчии

Повеќе
Кожарот Енчо со чираците пред својот дуќан. Кожарски еснаф

Кожарски еснаф

Повеќе
1917: Тишлер од Прилеп... Дограмаџиски еснаф

Дограмаџиски еснаф

Повеќе
Печење на цигли. Цигларски еснаф

Цигларски еснаф

Повеќе
15 март 1971: Групна фотографија на посетителите на курс за заварување. Бравари и заварувачи

Бравари и заварувачи

Повеќе
1936: Во работилницата кај Пројко шнајдерот. Шнајдерски еснаф

Шнајдерски еснаф

Повеќе
 1927: Основачите на прилепската занаетчиска задруга. Прилепската занаетчиска задруга

Првите занаетчиски задруги

Повеќе
Фурната од Шаторовци. Фурнаџиски еснаф

Фурнаџиски еснаф

Повеќе
Пред дуќанот на Момиро, најстарите тенекеџии во градот... Тенекеџиски еснаф

Тенекеџиски еснаф

Повеќе
1940/50: Чевларски дуќан Чевларски еснаф

Чевларски еснаф

Повеќе