1917: Германски војници гледаат девојки од прилепско кои газат кал за правење на црепни... Грнчари

Грнчарството

Повеќе
1917: Сновење на јаток за ткаење... Ткајачи

Ткајачи

Повеќе
1996: Томе Петрески - народен гајдаџија и изработувач на народни инструменти. Изработувачи на народни инструменти

Изработувачи на народни инструменти

Повеќе
Ортомџијата Методија Сиљаноски пред својот дуќан... Ортомџии

Ортомџии

Повеќе
1917: Локален бербер од Прилеп потстрижува германски војник... Берберски еснаф

Берберски еснаф

Повеќе
2006: Прилепски касапи... Касапски еснаф

Касапски еснаф

Повеќе
1925: Прилепските ковачи Милан, Петре, Борка Лилјакот, Миро и Јован... Ковачи

Ковачи

Повеќе
Казанџиската работилница на Гога Мицески - Амалот Казанџиски еснаф

Казанџиски занает

Повеќе
1983: Бочвите од Димче Селчанецо. Бочвари

Бочвари

Повеќе