Петар Георгиевски Петар Георгиевски

Петар Георгиевски

Повеќе
Сотир Христоски Сотир Христоски

Сотир Христоски

Повеќе
Александар Секулоски - Цане Боксерот: „Автопортрет“. Александар Секулоски

Александар Секулоски

Повеќе
Цане Насески: „Црвени стени“. Цане Насески

Цане Насески

Повеќе
Јордан Паноски - Р’нѕе Јордан Паноски – Р’нѕе

Јордан Паноски – Р’нѕе

Повеќе
Александар Ристески - Шулц Александар Ристески – Шулц

Александар Ристески-Шулц

Повеќе
Автопортрет на Прилепскиот уметник Ангеле Иваноски. Ангеле Иваноски

Ангеле Иваноски

Повеќе
Милан Тавчиоски: „Автопортрет“, молив, 1927... Милан Тавчиоски

Милан Тавчиоски

Повеќе
Владимир Јорданов: „Портрет на баба Цона“. Владимир Јорданов

Владимир Јорданов

Повеќе
Илија Хаџи-Илиоски: „Нашата куќа“. Илија Хаџи-Илиоски

Илија Хаџи-Илиоски

Повеќе